Chat
1
X
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂM TRÍ - Chương trình đào tạo
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TỔNG QUAN VỀ NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG Ngành điều dưỡng là gì? Điều dưỡng là một chuyên ngành trong hệ thống đào tạo nhân lực y tế được trang bị kiến thức y tế, kỹ năng thực hành y học, am…
Mã ngành: 5720301 Mục tiêu đào tạo: Trung cấp- Đào tạo người điều dưỡng có đức hạnh, ý thức phục vụ người bệnh và khách hàng, có đầy đủ kiến thức và chuẩn mực của một người Điều Dưỡng.- Người điều…
Mã ngành: 5720201 Cấp độ chương trình: Trung Cấp         Chương trình giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp ngành Dược sỹ Trung cấp thuộc nhóm ngành Khoa học sức khỏe. Sau khi học xong chương trình, người học được…