Chat
1
X
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂM TRÍ - Bệnh tâm thần phân liệt 80% do di truyền

Bệnh tâm thần phân liệt 80% do di truyền

Thứ hai, 16 Oct 2017 01:17

t10 01

Có ti bốn trong s năm trường hp mắc bệnh tâm thn phân lit là do gen di truyn từ cha m ca đa tr. Bng cách tiếp cn số liệu thống kê trên hơn 30.000 cp song sinh, các nhà nghiên cu đãđưa ra con s chính xác nht có kh năng giúp chúng ta tìm ra nguyên nhân và xác đnh được gen gây nên các triu chng tâm thần phân liệt.

Các nhà khoa hc trường Đi hc Copenhagen, Đan Mch đã thu thp thông tin từ Cơ quan Đăng ký Song sinh Quốc gia của Đan Mch, kết hp vi s liu tCơ quan Nghiên cứu Tâm thần Đan Mạch để đưa ra 31.524 cp song sinh được sinh ra trong khoảng t năm 1951 đến năm 2000. Dựa vào các cặp song sinh, các nhà nghiên cứu có thể xác đnh được gen tâm thần phân liệt đãđược tha hưởng khi th thai hay là kết qu ca các yếu t môi trường khác. So sánh các đc đim được tìm thy trong s các gen của nhng cp song sinh (hoc nhng cp song sinh không ging nhau) có th cung cp mt du hiu tâm thần phân liệt rõ ràng, cho dù đó là do gen gây ra triệu chứng tâm thần phân liệt hoc mt th gì đó trong môi trường gây nên khi trẻ em đang trong giai đoạn phát trin. Mc dù lý thuyết là vậy, song, sinh hc vẫn là mt vn đ khó khăn, cn nhiu yếu tố đđưa ra một kết lun đáng tin cy. Việc tìm kiếm một cp song sinh đđiu kin đ đưa vào nghiên cu được xem như là một thách thức đối với các nhà nghiên cứu. Tình trng thn kinh của bệnh tâm thn phân litnh hưởng chỉ dưới 5/1000 cá th, điều này gây khó khăn trong vic thu thp đ d liu v các cp song sinh. Do đó, việc Cơ quan Đăng ký Song sinh Quốc gia của Đan Mch kết hp vi các số liệu thống kê đã tr thành mt cách tuyt vi đnghiên cứu.

Năm 1998, nghiên cu cp song sinh tương t được tiến hành ti Phn Lan, các nhà nghiên cứu s dng mt mu gen nh t Cơ quan Đăng ký Dân s Phn Lan, cho thy khả năng di truyn ca bnh tâm thn phân lit là 83%. Năm 2007,mt phân tích khác được tiến hành ti Thy Đin đã tìm ra loại gen gây ra chng tâm thn phân lit, 67% trường hp n và 41% nam gii. Trong những n lc đ có được s liu thng kê tốt hơn, các nhà nghiên cu đã tính toán hai ước tính, mt là đối với đnh nghĩa hp, hai là đối với ri lon “phổ rộng” của bệnh tâm thn phân lit. Đi vi đnh nghĩa hp, các nhà nghiên cứu ước tính, gen gây nên bệnh tâm thần phân liệt 79% tng s trường hợp. Khi m rng nghiên cứu nhng người có ri lon tâm thn phân lit, s lượng gim xung còn 73%.

Nhà nghiên cu Rikke Hilker thuc Đi hc Copenhagen, Đan Mạch cho biết: "Nghiên cu này là ước tính toàn din và triệt để nht v hệ số di truyn ca bnh tâm thn phân lit và s đa dng chn đoán ca nó”. "Tht thú v vì nó ch ra nguy cơ di truyn của bnh dường như có tm quan trng gn như ngang nhau trong quang phổ tâm thn phân lit". Nghiên cu cũng cho biết, ở đ tui trung bình 28.9 các triu chng ca bệnh tâm thn phân lit tr nên đáng kđđ chn đoán. Việc nghiên cu cặp song sinh là nhng công c hu ích, da trên gi thiết cp song sinh phn ánh cùng mt mô hình tha kế ca dân s nói chung. Cũng có mt câu hi là có bao nhiêu cơ s d liu quc gia có th khái quát hóa đến các phn khác ca thế gii. Cuc tranh lun giữa sự di truyền tự nhiên vi chế độ nuôi dưỡng thường che du s phc tp ca bnh tt và khuyết tật. Ngay c s tha kế mt gen có th phc tp bi các hiu ng chnh sa ca những cận di truyền, hay còn gi làcác đt biến của một số tế bào xy ra ngay sau khi th thai.

Các gen đã được liên kết vi bnh tâm thn phân lit trong quá kh, và da trên kết qu nghiên cu này gn như chc chn s được khám phá nhiu hơn trong tương lai. Các ranh gii vàđnh nghĩa v tình trng tâm thn nghiêm trng này có th làm cho người bệnh bị xáo trộn bởi xung quanh, nhưng dù chúng ta có gi là gìđi na, thì nhng người bnh hưởng suy nhược tâm thn phân lit sđược hưởng li t vic biết rõ hơn v các nguyên nhân tim n ca bnh tâm thn phân lit.

Theo Mike Mcrae 06.10.2017

Nguồn: https://www.sciencealert.com/schizophrenia-is-80-genetic-according-to-this-massive-study-on-twins

Lược dịch: Bs.Nguyễn Hữu Tùng & cộng sự

Đọc 1755 lần